Documente propuse spre dezbatere publică


Anunț public nr.6003 din 15.05.2023


Anunț public nr.4691 din 12.04.2023


Proces-verbal nr.2950 din 09.03.2023

Anunț nr. 2951 din 09.03.2023

Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024


Anunț public nr.2595 din 02.03.2023


Proces-verbal nr. 2203 din 23.02.2023

Anunț public nr. 2204 din 23.02.2023


Anunț public nr.1879 din 16.02.2023


Anunț public nr.1834 din 15.02.2023


Anunț public nr.1380 din 03.02.2023


Anunț public nr.1044 din 26.01.2023


Proces-verbal nr.452 din 12.01.2023

Anunț nr.453 din 12.01.2023

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale datorate de persoanele fizice și juridice din Orașul Bumbești-Jiu pe anul 2023


Anunț public nr.1 din 03.01.2023


Anunț public nr.15943 din 20.12.2022


Proces verbal de afisare nr.15749 din 15.12.2022 - rectificat

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale la nivelul orașului Bumbești-Jiu pentru anul fiscal 2023


Anunt public nr.14845 din 22.11.2022


Anunț public nr.14526 din 15.11.2022


Proiect de hotarare privind aprobarea ROF a Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan din Orasul Bumbesti-Jiu, a Caietului de sarcini si a modelului de Contract de delegare

ROF a Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan din Orasul Bumbesti-Jiu

Caiet de sarcini

Model contract de delegare


Anunt public si proces-verbal - Încheiere procedura de actualizare prin revizuire a Planului Urbanistic General si RLU aferent


PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Planului Urbanistic General PUG al Orasului Bumbesti-Jiu si al localitatilor apartinatoare si a Regulamentului Local de Urbanism RLU aferent, actualizat prin revizuire


Anunț public

PUG_BUMBESTI JIU_MEMORIU_REVIZIE NOIEMBRIE 2021

PUG_BUMBESTI_JIU_RLU_REVIZIE NOIEMBRIE 2021


Proiect de Hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale la nivelul orașului Bumbești-Jiu pentru anul fiscal 2022


Anunț public - procedura de actualizare prin revizuire a PUG și RLU aferent Orașului Bumbești-Jiu

PUG_BUMBESTI JIU_MEMORIU_REVIZIA_octombrie 2021


Anunt public privind dezbaterea publica SC CARBOBRIC 2015 SRL

Anunt public privind dezbaterea publica SC AXATRUCK SRL

Anunt public privind dezbaterea publica SC NASKY SRL

Anunt public privind dezbaterea publica SC DOGRIK TRANS SRL


Anunt public 8690 din 23.06.2021

Proces-verbal 8691 din 23.06.2021

Proiect de Hotarare privind aprobarea modelului proiectului de steag al Orasului Bumbesti-Jiu


Proiect de Hotarare pentru aprobarea Planului Urbanistic General al Orasului Bumbesti-Jiu si localitatilor apartinatoare si a Regulamentului Local de Urbanism aferent - ACTUALIZAT

PUG Bumbesti-Jiu Memoriu

PUG Bumbesti-Jiu RLU

Aviz de incepere a lucrarii

Aviz Transgaz

Aviz de principiu

Proiect de Hotarare pentru aprobarea Planului Urbanistic General al Orasului Bumbesti-Jiu si localitatilor apartinatoare si a Regulamentului Local de Urbanism aferent


Anunț public privind dezbaterea publică - noiembrie 2020