Anunțuri


Anunț pentru închiriere spațiu demisol Primarie


 m FLYER ANGAJARE LAPROVINCIA 

Producătorii și comercianții de băuturi trebuie să se înregistreze în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR)

până pe 28 februarie

Înregistrarea este obligatorie și se face pe site-ul administratorului SGR

www.returosgr.ro


Anunț obligativitate întregistrare fose

Model cerere înregistrare fose


Anunț pentru vânzarea imobilului ''Clădire - Hală de producție''


Anunt privind combaterea ambroziei - 04.05.2022


 m FLYER ANGAJARE LAPROVINCIA 

ANUNȚ - platforme digitale prin care poate fi oferit ajutor cetăţenilor ucrainieni


ANUNȚ - rebilitare termică blocuri de locuințe


Tabel cu personalul propus pentru RPL 2021- recenzarea autoasistata ARA 14 martie-15 mai - UAT Orasul Bumbesti-Jiu

Tabel cu personalul propus pentru RPL 2021 la nivelul UAT Orasul Bumbesti-Jiu etapa a II-a - 16 mai-17 iulie 2022

ANUNȚ privind înscrierea candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL 2021 în teritoriu

MODEL cerere de înscriere în lista de candidați pentru personalul de recensământ RPL 2021


NATALCARE – Program complex de informare, conștientizare și îngrijire a gravidei și copilului

Proiect_NATALCARE.jpg Anunt_gravide_Gorj.jpg

Informații suplimentare privind proiectul de mai sus sunt disponibile accesând următorul link:

https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/sanatate/informarea-si-ingrijirea-gravidei-si-a-copilului-i


Anunț public - procedura de actualizare prin revizuire a PUG și RLU aferent Orașului Bumbești-Jiu

Anunț referitor la Registrul Local al Spațiilor Verzi

Informare pilonul II pensii private obligatorii

Anunt public - Plan Urbanistic General si RLU aferent

Anunț de licitație nr.2495/12.02.2021 -  Privind închirierea spațiului situat la demisolul Casei de Cultură ,,Gheorghe Tătărescu"