Registrul agricol


Anunț - Caravana de informare


ORDIN Nr. 26/278/M.7/2717/2023 din 19 ianuarie 2023 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului


Anunț - În atenția proprietarilor de stupine


Anunț ambrozia


Anunț - În atenția proprietarilor de stupine


Oferte de vânzare teren

Ofertă de vânzare teren nr.77 din 18.11.2022

Ofertă de vânzare teren nr.78 din 18.11.2022

Ofertă de vânzare teren nr.79 din 18.11.2022

Ofertă de vânzare teren nr.80 din 18.11.2022

Ofertă de vânzare teren nr.72 din 02.11.2022

Ofertă de vânzare teren nr.73 din 03.11.2022

Ofertă de vânzare teren nr.74 din 03.11.2022

Ofertă de vânzare teren nr.75 din 04.11.2022


În atenția utilizatorilor de terenuri cu destinație agricolă, înscriși în evidențele APIA


În atenția proprietarilor de stupine


Anunt privind proprietarii de stupine - 10.05.2022
Completare măsuri privind combaterea ambroziei - 10.05.2022

Anunt privind combaterea ambroziei - 04.05.2022

Anunt - AMBROZIA - 14.07.2021


ANUNT

                 Avand in vedere implementarea si promovarea masurilor de mediu si clima (MADR) prin autoritatea de management pentru PNDR, au fost elaborate si actualizate documentele informative si de ghidare aplicabile in anul 2021, masurilor de dezvoltare rurala din programul national de dezvoltare rurala, care facilitează acordarea unor plaţi anuale pe hectar de suprafaţa agricola, după cum urmeaza:

  • Masura 10 - agro-mediu si clima;
  • Masura 11 - agricultura ecologica;
  • Masura 13 - plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau alte constrangeri specifice.

                 In acest sens puteti accesa site-ul MADR: https://www.madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima.html


Comunicat de presă APIA - Continuitate în adoptarea de măsuri necesare pentru prevenirea COVID-19