Regulamente


ROF - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului Orașului Bumbești-Jiu

Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei Orașului Bumbești-Jiu