Proiecte de hotărâri ale consiliului local aflate în dezbatere publică


Anunț public II din 11.12.2023


Anunț nr. 15296 din 06.12.2023


Proiect de hotărâre - Pentru aprobarea regulamentului privind conditiile in care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a Orașului Bumbești-Jiu,


Proiect de hotărâre - Pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind înființarea SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE la nivelul Orașului Bumbești-Jiu


Proces-verbal nr.452 din 12.01.2023

Anunț nr.453 din 12.01.2023

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale datorate de persoanele fizice și juridice din Orașul Bumbești-Jiu pe anul 2023


Proces verbal de afisare nr.15749 din 15.12.2022 - rectificat

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale la nivelul orașului Bumbești-Jiu pentru anul fiscal 2023


Proiect de hotarare privind aprobarea ROF a Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan din Orasul Bumbesti-Jiu, a Caietului de sarcini si a modelului de Contract de delegare

ROF a Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan din Orasul Bumbesti-Jiu

Caiet de sarcini

Model contract de delegare


PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Planului Urbanistic General PUG al Orasului Bumbesti-Jiu si al localitatilor apartinatoare si a Regulamentului Local de Urbanism RLU aferent, actualizat prin revizuire


Proiect de Hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale la nivelul orașului Bumbești-Jiu pentru anul fiscal 2022


Proiect de Hotărâre privind încheierea unui contract de consultanță, asistență și reprezentare juridică în Dosarul 3028 - 95 - 2021 aflat pe rolul instanței la Tribunalul Gorj

Proiect de Hotărâre privind actualizarea prin revizuire a Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Orașului Bumbești-Jiu și localităților aparținătoare și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent, aprobat prin HCL Bumbești-Jiu nr.52/2021


Blocuri fizice apia

Proiect de amenajament pastoral pentru pajisti permanente UAT Bumbești-Jiu - 1

Proiect de amenajament pastoral pentru pajisti permanente UAT Bumbești-Jiu - 2


Proiect de Hotarare privind organizarea rețelei de învățământ preuniversitar în orașul Bumbești-Jiu


Proiect de Hotarare privind aprobarea modelului proiectului de steag al Orasului Bumbesti-Jiu


Proiect de Hotarare pentru aprobarea Planului Urbanistic General al Orasului Bumbesti-Jiu si localitatilor apartinatoare si a Regulamentului Local de Urbanism aferent - ACTUALIZAT

Proiect de Hotarare pentru aprobarea Planului Urbanistic General al Orasului Bumbesti-Jiu si localitatilor apartinatoare si a Regulamentului Local de Urbanism aferent


Proiect de hotarâre privind aprobarea organizării Reţelei unitatilor de învăţământ preuniversitar de stat din Orasul Bumbesti - Jiu, judetul Gorj, pentru anul şcolar 2020 – 2021 
Anexa proiect