Comisiile de specialitate


  • Comisia pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și turism:

         - Ciuclea Petre - președinte;

         - Pătrășcoiu Gheorghe-Lucian - secretar;

         - Dogaru Ștefan - membru;

         - Dădălău Dumitru - membru;

         - Borcan Cristian Claudiu - membru.

  • Comisia pentru activități de administrație publică, apararea ordinii și liniștii publice, juridice, disciplina și apărarea drepturilor cetățenilor:

         - Cîrlea Dafin - președinte;

         - Gătej Loredana-Camelia - secretar;

         - Boar George-Daniel - membru;

         - Piscanu Claudiu Florian - membru;

         - Borcan Marius - membru.

  • Comisia pentru activități de învățamânt, sănătate și familie, activități socio-culturale, culte, muncă și protecție socială, protecția copilului, tineret și sport:

         - Lupulescu Dănuț - președinte;

         - Damenoiu Adriana-Denisa - secretar;

         - Boghian Liviu Marcel - membru;

         - Dănășel Gheorghe Constantin - membru;

         - Mischiu Valentin - membru.