Legislație funcționare


O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ

LEGEA nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în Administraţia Publică

LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii

LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal

ORDIN nr. 25 din 14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al ROF a C.L

ROF - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului Orașului Bumbești-Jiu

Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei Orașului Bumbești-Jiu